• Norsk

  Borrelia

  » Borrelia er en fellesbetegnelse på over hundre forskjellige bakterier. Borrelia burgdorferi sensu lato er samlebetegnelsen

 • Norsk

  Bartonella

  » Bartonella er en gram-negativ bakterie. Minst 25 former for bartonellabakterier er nå kjent, hvor minst 12 til 14

 • Norsk

  Babesia

  » Babesia er en encellet protozoan blodparasitt som man har påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg.

Nyheter

 • Tuberkulose vs Borreliose

  oktober 21, 2013» Det er økende forekomst av nye tilfeller tuberkulose i Norge. Kunnskapen om denne bakterien og den nødvendige medikamentelle behandlingen av


Se alle nyheter»

Norsk Borreliose Senter er nedlagt

Norsk Borreliose SenterSenteret ble stengt fra 27.sept. 2013 da Statens helsetilsyn i vedtak av 2.sept. 2013 tilbakekalte autorisasjonen til lege Rolf Luneng. På tross av klage til Statens helsepersonellnemd ble vedtaket opprettholdt fra mai 2014. 
Vedtaket er ikke bare en tilbaketrekking av min autorisasjon, det er i like stor grad en fradømmelse av pasientens rett til og behov for medisinsk behandling og mulighetene til å bli friske.
Vedtaket er således i strid med det mandat og målsetning Statens helsetilsyn skal ha i å ivareta pasientenes rettigheter til best mulig behandling i helsevesenet. Helsetilsynet har heller ikke i ettertid sørget for at denne pasientgruppen blir fulgt opp.
Helsedirektoratet har unnlatt å sørge for å få laget en kvalitetssikret og evidensbasert retningslinje basert på sikker forskning for kronisk borreliosesyke i henhold til egne retningslinjer publisert i Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.Hurtiglenker

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.