• Norsk

  Borrelia

  » Borrelia er en fellesbetegnelse på over hundre forskjellige bakterier. Borrelia burgdorferi sensu lato er samlebetegnelsen

 • Norsk

  Bartonella

  » Bartonella er en gram-negativ bakterie. Minst 25 former for bartonellabakterier er nå kjent, hvor minst 12 til 14

 • Norsk

  Babesia

  » Babesia er en encellet protozoan blodparasitt som man har påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg.

Nyheter

 • Tuberkulose vs Borreliose

  oktober 21, 2013» Det er økende forekomst av nye tilfeller tuberkulose i Norge. Kunnskapen om denne bakterien og den nødvendige medikamentelle behandlingen av


Se alle nyheter»

Velkommen til Norsk Borreliose Senter

Norsk Borreliose SenterSenteret ble stengt fra 27.sept. 2013 da Statens helsetilsyn i vedtak av 2.sept. 2013 tilbakekalte autorisasjonen til lege Rolf Luneng.
Vedtaket er ikke bare en tilbaketrekking av min autorisasjon, det er i like stor grad en fradømmelse av pasientens rett til og behov for medisinsk behandling og mulighetene til å bli friske.
Vedtaket er således i strid med det mandat og målsetning SHT skal ha i å ivareta pasientenes rettigheter til best mulig behandling i helsevesenet.

Klagen til Statens helsepersonellnemnd førte ikke fram og vedtaket ble opprettholdt. Vedtaket kan ikke godtas, og jeg har derfor bestemt meg for å gå til søksmål og rettsak mot Statens helsepersonellnemd for å prøve saken for domstolen.
Advokat Geir Lippestad
har gjort en grundig juridisk gjennomgang av hele saken og tatt på seg oppgaven å føre den for retten. Søksmålet er oversendt Tingretten i Oslo til behandling.
Rettssaken ventes å komme opp til sommeren 2015, men tidspunktet er ikke berammet enda.
Støttegruppen som nå er dannet av tidligere pasienter og pårørende, vil gjennom sin egen hjemmeside fortløpende gi informasjon om saken
og innsamlingsaksjonen til støtte for kostnadene til rettsaken. Søk på facebooksiden Support Luneng for mer info. Websiden lanseres ca. medio februar.

Rolf Luneng arbeider nå som helserådgiver i påvente av rettssaken. Se kontaktsiden for mer info.
OBS. Ny mailadresse for kontakt med Rolf Luneng er Rolf.luneng@outlook.com

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.