• Norsk

  Borrelia

  » Borrelia er en fellesbetegnelse på over hundre forskjellige bakterier. Borrelia burgdorferi sensu lato er samlebetegnelsen

 • Norsk

  Bartonella

  » Bartonella er en gram-negativ bakterie. Minst 25 former for bartonellabakterier er nå kjent, hvor minst 12 til 14

 • Norsk

  Babesia

  » Babesia er en encellet protozoan blodparasitt som man har påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg.

Nyheter

 • Tuberkulose vs Borreliose

  October 21, 2013» Det er økende forekomst av nye tilfeller tuberkulose i Norge. Kunnskapen om denne bakterien og den nødvendige medikamentelle behandlingen av


Se alle nyheter»

Velkommen til Norsk Borreliose Senter

Norsk Borreliose SenterSenteret er stengt fra 27.sept. 2013 da Statens helsetilsyn i vedtak av 2. sept. har bestemt å frata meg, Rolf Luneng, min legeautorisasjon.

Vedtaket er ikke bare en tilbaketrekking av min autorisasjon, det er i like stor grad en fradømmelse av pasientens rett til og behov for medisinsk behandling og mulighetene til å bli friske.

Vedtaket er således i strid med det mandat og målsetning HT skal ha i å ivareta pasientenes rettigheter til best mulig behandling i helsevesenet.

Statens helsepersonellnemnd har i møte 14. mai behandlet min klage på helsetilsynets vedtak om tilbakekall av min autorisasjon. De har der avvist min klage og gitt helsetilsynet medhold i sitt vedtak. Vedtaket kan ikke godtas, og det vurderes derfor rettslige skritt .
Mine advokater ser nå nærmere på alle juridiske forhold i saken for å vurdere grunnlaget for et søksmål mot Statens helsetilsyn. Dette vil bli avgjort i løpet av sommeren.
Mer info om saken vil komme fortløpende.

Les mer om saken under siden Helsetilsynet.
OBS. Ny mailadresse for kontakt med Rolf Luneng er Rolf.luneng@outlook.com

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.